persoonlijk begeleide retraites

In stilte luisteren naar het Woord dat tot mij spreekt
over het geheim dat mijn leven draagt
en over de weg die ik moet gaan.

 Een moment om jezelf te hervinden, te herijken. Een moment om keuzes in je leven te overwegen.

Gedurende de retraite trekken we samen op in stilte. In dit stille samenzijn zoeken we Gods aanwezigheid en stellen we ons leven in het licht van zijn betrouwbare Liefde.  De persoonlijke stille overweging en het gebed, waarin ieder afzonderlijk zoekt naar de weg, die God met hem of haar wil gaan, staan centraal.
Er zijn geen gezamenlijke inleidingen.
Iedere deelnemer heeft een eigen begeleid(st)er, met wie je dagelijks een gesprek kunt hebben om te reflecteren op de ervaringen en de voortgang van de retraite.

Er is volledige stilte in huis, ook tijdens de maaltijden.
Viermaal per dag komt de groep samen: voor een eenvoudige morgendienst, een eucharistieviering, een uur stil gebed en een korte dagsluiting.

Je kunt zelf aangeven door wie je begeleid wilt worden en we proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.
(begeleiding ook mogelijk in Duits en Engels).

Geestelijke Oefeningen

Om sportman of –vrouw te worden moet je trainen. Als je vooruitgang wilt maken in het geestelijke is dit niet anders.
Ignatius van Loyola ontwikkelde een methode om op zoek te gaan naar God in alle dingen: de Geestelijke Oefeningen (GO). Deze zijn erop gericht om in de stilte te luisteren naar wat je ten diepste raakt. Als je je durft openen, kan je meer mens worden. De GO beogen je hart vrij te maken van wat je belemmert om écht te leven. Het is oefenen om de Liefde op het spoor te komen en zo je hart te laten omvormen.

Geestelijke oefeningen

datum: 3 augustus - 12 augustus 2020
(begin: 17.30 uur; einde: ca. 10.00 uur)

NOG ONDER VOORBEHOUD

begeleiding:
Claudia Theinert e.a. 
[begeleiding ook mogelijk in Engels en Duits]

kosten:
voor een achtdaagse: € 640 ;
voor een vijfdaagse: € 422,50

locatie:
bezinningscentrum 'Onder de Bogen'
St. Servaasklooster 14, 6221 TE Maastricht

www.onderdebogen.nl

voor meer informatie en/of opgave

Financiële problemen mogen geen bezwaar zijn om aan een retraite deel te nemen. Neem hiervoor contact op.

Ga naar boven