Bourgondisch Retraiteweekend 2015

van 12-14 juni 2015

locatie: bezinningscentrum 'Onder de Bogen' , Maastricht
De kosten bedragen Euro 230,-.
S.v.p. minstens 3 weken van te voren dit bedrag overmaken naar bankrekening NL65ABNA0448591022
van C.Theinert, Maastricht (BIC: ABNANL2A)
met vermelding: Bourgondisch Retraiteweekend 2015
De geldende annuleringsregeling:
  • betaling minimaal 3 weken voor aanvang
  • bij afzeggen tot 3 weken voor aanvang: 100% restitutie
  • bij afzeggen tussen 1 en 3 weken voor aanvang: 50% restitutie
  • bij afzeggen binnen 1 week voor aanvang: geen restitutie

Ga naar boven